VIND
 • En ensam kråka flyger på kvällen alltid åt det håll vinden kommer från nästa morgon.
   
 • När vinden på morgonen kommer från öster men mot kvällen har vridit till väst = vackert väder.
   
 • Om solen går ner i stark aftonrodnad = torka med stark vind till en början.
   
 • Kommer regn före vind = storm
   
 • Kommer vind före regn = vackert väder
   
 • Lyhört eller blåsväder från öster = snö
   
 • Nordlig vind = klart och fint.
   
 • Norrsken = blåsväder i tre dagar
   
 • Ostlig vind = ostadigt väder.
   
 • Om bofinken inne i skogen enträget kvittrar "kvint..kvint..kvint.." = kallt, klart väder och nordanvind.
   
 • Om havet stiger och snabbt sjunker igen väntas blåsväder.
   
 • Om två molnlager finns på himlen och det översta går snabbare = blåsväder.
   
 • Om vädersolar, regnbågsfärgade eller röda, syns på sidorna om solen = blåsväder.
   
 • Om fullmånen lyser röd = blåsväder
   
 • Tredje, fjärde och femte dagens vindriktning efter fullmåne varar månaden ut.
   
 • Om ett lågtryck ger ostlig vind kan det bli dåligt väder.
   
 • Om ett högtryck ger ostlig vind kan det bli fint väder.
   

Till huvudsidan