TRÄD
 • Mycket rimfrost på träden då blir det blidväder.
   
 • När granen barrar på vintern har halva snödjupet kommit.
   
 • Om fröklyporna i lönnen faller före löven så blir vintern sträng och tvärtom.
   
 • Faller löven tidigt om hösten blir vintern mild.
   
 • Om björkar och pilar gulnar nedifrån blir det tidig vinter och tidig vår.
   
 • Ymnigt med ekollon och bokollon så blir det sträng vinter.
   
 • När granarna barrar kraftigt på snön så har halva snödjupet kommit.
   
 • När björkarna fröar på vintern så har hela snödjupet kommit.
   
 • Lika trögt som löven faller på hösten, lika trögt försvinner snön på marken på våren.
   
 • Faller löven på torr jord så blir påföljande vår varm och fin.
   
 • Om eken knoppas tidigt så blir det ett gott år.
   
 • Klyv ett ekollon den 29 september
  • Om flugor i = medelmåttigt år
  • Om maskar i = gott år
  • Moget och torrt = mycket snö före jul, sen start köld
  • Skönt och kärnfullt = en skön sommar
  • Fuktigt och vått = mild vinter och våt sommar
  • Skrumpet och magert = het sommar
    
 • Mycket rönnbär så blir det lite snö.
   
 • Skär 1 november en spåna av en bok eller ek. Om torr = mild vinter. Fuktig = sträng vinter.
   

Till huvudsidan