STORM
  • När tärnorna lägger sig ner på vattenytan är storm nära förestående.
     
  • Klar höst = stormig vinter.
     
  • Kommer regn före vind = storm
     

Till huvudsidan