FÅGLAR
 • När tranorna flyttar söderut är det 7 veckor kvar tills den första snön kommer.
   
 • Flyger tranorna lågt så blir vintern snörik.
   
 • Flyger tranorna högt så blir vintern torr och kall.
   
 • Flyttar tranorna i små och spridda flockar så blir det ett dåligt år.
   
 • Skriker tranorna mycket när de flyger iväg så blir det ett gott kommande år.
   
 • När sidensvansarna klänger i rönnbärsklasarna kan man vänta sig vintern på allvar.
   
 • När björktrastarna (snöskatorna) samlas i stora flockar och för mycket oväsen kan man vänta sig vintern på allvar.
   
 • Om domherren kommer till bostadsområden förväntas snö inom tre dagar (på förvintern).
   
 • Kommer domherren mitt i vintern så blir det ordentligt ruskväder med mycket snö och stark kyla efteråt.
   
 • När sångsvanarna drar söderut har de "snö i stjärten". Ju högre de flyger desto kallare.
   
 • Om sångsvanarna ropar en kall vinternatt så blir det töväder.
   
 • När kråkorna "badar" i snö förväntas ett kraftigt snöfall.
   
 • Så många gånger första kråkan kraxar på vårvintern så många veckors slädföre är det kvar.
   
 • Om starens fjäderdräkt är gråaktig på våren så blir sommaren våt och kylig.
   
 • Om starens fjäderdräkt gnistrar och glänser så blir sommaren varm och fin.
   
 • Om tuppen börjar gala i hönshuset på kvällen så blir det snart regn. Om de då håller sig under tak blir det snart fint igen. Stannar de ute blir regnet långvarigt.
   
 • Flyger duvorna till skogs tidigare än vanligt så blir det regn.
   
 • Om bofinken sjunger långt in på vårkvällen så blir det regn.
   
 • När kråkor samlas i stora flockar så väntas regn.
   
 • En ensam kråka flyger på kvällen alltid åt det håll vinden kommer från nästa morgon.
   
 • När tärnorna lägger sig ner på vattenytan är storm nära förestående.
   
 • När lommen flyger mot norr blir det regn.
   
 • Om fjäderfäna blivit fetare än vanligt blir vintern mycket kall.
   
 • Om skatorna bygger högt så blir det en varm och solig sommar.
   
 • Om skatorna bygger lågt blir det en regnig sommar.
   
 • Om svalorna flyger lågt blir det dåligt väder.
   
 • Om svalorna flyger högt blir det vackert väder.
   
 • Om bofinken inne i skogen enträget kvittrar "kvint..kvint..kvint.." = kallt, klart väder och nordanvind.
   
 • Om kattugglan skriker "de e vitt..de e vitt" = en solig nästa dag.
   

Till huvudsidan