DIMMA
 • Så mycket dimma som det är i mars så mycket regn kommer vid midsommar.
   
 • Mycket dimma på hösten = snörik vinter.
   
 • Dimman lägger sig i tjocka bankar över kärr och sjöar = vackert väder.
   
 • När dimman stiger = vackert väder.
   

Till huvudsidan