Arkeologidagen, på väg till järnåldersgravarna på Sunnanö.