Arkeologidagen, järnframställning med två kolgropar.