Skördegille, Torsångs yngsta barnkörTorsångsbarn som underhöll med sång.