Skördegille, Bruksföremål i TiondeladanNågra av de bevarande föremål som fanns i tiondeladan.