Kyrka
Skola
Klockstapel
Handelsträdgård
Smedja
Motormuséum
Torsångs kafé
Höganäs pizzeria
Hembygdsgård
Församlingshem