Sevärdheter i Torsång

 

 
 

KYRKAN

 

 
  Torsångs Kyrka är den äldsta i Dalarna. Någonstans mellan slutet av 1100-talet och början av 1300-talet tros den vara byggd. En annan uppgift är att den byggdes 1268.

56082 bytes, Torsångs Kyrka

 

  Kyrkans gavlar består av gråsten och de övre delarna av hårdbränt tegel.

57583 bytes, Torsångs Kyrka, entrén vid vapenhuset

 

  Vem som är "gubben" på västra kyrkoväggen finns det olika uppfattningar om. En del tror att det är guden Tor och andra att det är Olav Haraldsson (Olav den Helige). Vilka som har rätt kommer man nog aldrig att få veta riktigt säkert.

24119 bytes, Torsångs Kyrka, Gubbväggen

10813 bytes, Torsångs Kyrka, Gubben på väggen

 

 

Långhuset i kyrkorummet har tre vackra stjärnvalv som tillsammans med finnkurens och sakristians kryssvalv har slagits omkring 1475. Strålarna i finnkurens valv bildar intressanta mansfigurer.

 

 
 

Predikstolen är av snidat och målat trä från 1624. Den togs ner 1795 men bevarades och sattes åter upp 1912.

Fram till 1910 var alla yttertak täckta av handkluven spån men omlades då med skiffer. Under 1600- och 1700-talen var spåntaken rödfärgade, från 1800-talets början svarttjärades de.

Altaret som är av trä med ornament i låg relief, är från 1795. Likaså korsfönstrets omramning av snidat trä. I trä är även altarringen från 1762.

finnkurens östvägg hänger nu en på väv målad tavla i enkla träramar, som tidigare varit en altarprydnad. Målningen är från 1600-talets första hälft och är ett svenskt arbete.

Triumfkrucifixet är en Kristusbild från 1400-talet i trä. Den fästes på ett smalt träkors och placerades över dörren till sakristian år 1912 men flyttades 1972 och hänger nu ovanför öppningen till finnkuren.

 

33995 bytes, Torsångs Kyrka, interiör
 

Dopfunten består av tre delar som omfattar kyrkans hela ålder. Foten är från 1200-talet, dess början eller mitt. Den är gjord av kalksten från Gotland. Ovanpå foten finns en från 1715 svarvad trädel och i denna en mässingsskål från 1920-talet.

Kyrkobänkarna är från 1680-talet.

Från omkring 1770 har det funnits läktare i kyrkans västra del. Vid renoveringen 1912 fick den sitt nuvarande utseende.

Långhusets fönster som renoverades i mitten av 1960-talet är från 1804 och har blyinfattade rutor. Vid 1912 års renovering fick fönstret på östra gaveln en glasmålning efter kartong av Filip Månsson.

Vid den senaste mer genomgripande renoveringen 1972 lades golven om och isolerades. Bänkarna avkortades för att ge bättre plats i mittgången. En del bänkar togs bort för att predikstolen bättre skulle komma till sin rätt och att man fick ett mindre utrymme längst bak i kyrkan. Även valven isolerades ovanpå. Nya elinstallationer och åskledare ingick också.

Vad som inte längre finns kvar är en Gapskulle som fanns i koret och där gosskören på 1700-talet hade sin plats. Den togs bort 1770.

Likaså hade kyrkan en Takryttare som 1668 brann ner i ett blixtnedslag. Den byggdes upp igen 1674 men åskskadades åter 1836. Den fick sitta kvar till 1850 då den togs ner.

 

12528 bytes, Torsångs Kyrka, Dopfunten
 

I före detta Klockargården, alldeles intill kyrkan, bor Torsångs präst.

 

17412 bytes, Klockargården vid Torsångs Kyrka
 
SKOLAN I TORSÅNG

Torsångs skola består av två huvudbyggnader. Den äldsta är från 1800-talet och ligger närmast Klockargården. Den andra byggdes någon gång på 1940-talet.

 

21547 bytes, Torsångs Skola
 
KLOCKSTAPELN

Klockstapeln byggdes under tidigt 1500-tal och är förmodligen Dalarnas äldsta.

Den är spånslagen och tjärad och påminner om två knäppta händer. Större reparationer har gjorts 1732, 1794 och 1955.

Klockstapeln har två klockor. Storklockan är omgjuten 1658.

Lillklockan som ursprungligen gjöts 1611 är också omgjuten, år 1744.

Storklockan har bl a inskriptionen:

"Ähra ware Gud i högden och frid på iordene menniskiomen en god wilie"

 

16292 bytes, Klockstapeln vid Torsångs Kyrka
 
Torsångs Handelsträdgård

Torsångs Handelsträdgård flyttade från sin ursprungliga plats i Tyllahagen till andra sidan älven år 1937.

Varje vår kryllar det av kunder som vill ha plantor till sina köksland och blommor att dekorera med där hemma. Utbudet är stort och det mesta brukar ta slut rätt snabbt, trots att det finns mycket att välja bland. Här gäller det att vara på alerten och göra ett besök så tidigt som möjligt.

 

11764 bytes, Torsångs Handelsträdgård
 
SMEDJAN

Smedjan i Pilbo/Torsång byggdes i början av 1930-talet.

Förutom själva smedjan som finns kvar än i dag, så fanns en mot Motormuséet till sammanbyggd träbyggnad som brann ner i början på 1970, som inrymde personalmatsal och ekonomiutrymmen för smedjan.

Det var Flottningsföreningen som ägde smedjan och i nuvarande Motormuséet hade de sin depå och verkstad.

Pilbo, som är platsen där Smedjan och även Motormuséet ligger har fått sitt namn efter bogserbåten Pilen, som hade sin hemmahamn där.

1995 började Smedjan rustas upp och används nu som bysmedja och för kurser. Dagspriset för en smideskurs är 500:-. Då får man två teorikvällar i Bagarstugan i Tronsjö och tre praktikkvällar i Pilbo Smedja och en bra bok om smide som heter "Järnsmidesboken".

Tanken är att återskapa även den nerbrunna delen och att installera toaletter.

 

40862 bytes, Smedjan i Pilbo/Torsång

13996 bytes, Motormuséet och Smedjan i Pilbo/Torsång

5972 bytes, Smedjan i Pilbo med smed

6611 bytes, Smedjan i Pilbo med ung smed

 
MOTORMUSÉET
Om du ställer muspekaren över bilder så får du en förklaring.
Om du klickar på bilder får du upp en större bild.

Motormuséet öppnade omkring 1979 och innehåller en mängd olika saker som är av intresse för både stora och små, t ex leksaker, bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och förutom det en gammal lanthandel. Ett ställe som är väl värt ett besök.

       

19045 bytes, Motormuséet och Smedjan i Pilbo/Torsång

26699 bytes, Motormuséet i Pilbo/Torsång

14111 bytes, Innehavarinnan av Motormuséet i Torsång

12041 bytes, Motormuséet, mopeder

17331 bytes, Motormuséet, cyklar

 

 

 
 
TORSÅNGS KAFÉ

Torsångs Kafé byggdes 1892 och var från början Torsångs första Konsumtionsförening (inget att göra med Konsum!) Hon som skötte om det hette Matilda Zetterberg och bodde i Klockargården.

1904 startade kaférörelsen. I källaren har det funnits ett bageri en gång i tiden och på övervåningen Torsångs telefonstation.

Förutom själva kaférörelsen finns här även ett litet sortiment av livsmedel, bensinpumpar för både bil och båt, uthyrning av båtar och ångbåtsturer på beställning.

I år - 2002 - har en utbyggnad af kaféet påbörjats.

 

22865 bytes, Torsångs Kafé från vägen

47678 bytes, Torsångs Kafé från sjösidan

 
HÖGANÄS

Höganäs, som är byns pizzeria, ligger på andra sidan älven, mittemot Torsångs Kafé. Huset byggdes 1926 och blev kafé 1965 efter att ha varit bl a konsumbutik.

 

9718 bytes, Höganäs, bl a pizzeria
 

HEMBYGDSGÅRDEN

 

 
  Torsångs Hembygdsgård invigdes 1952 och ligger på en liten landremsa mellan Prästtjärn och Lillälven, precis norrom kyrkan.

33134 bytes, Hembygdsgårdens entré

 

  Torsångs Hembygdsförening som förvaltar Hembygdsgården bildades redan 1928 och 10 år senare 1938 flyttades den första byggnaden till platsen där den nuvarande Hembygdsgården ligger. Det var en loftbod från Solbergs torp i Ornäs, byggd på 1500-talet. Den placerades vid Vasastenen.

29314 bytes, Loftbod på Hembygdsgården

34561 bytes, Vasastenen på Hembygdsgården

 

  Huvudbyggnaden på Hembygdsgården är en 1700-tals parstuga som föreningen fick 1950, den s k Mjölnargården, även den från Ornäs. I ett av rummen hänger en originaltapet från 1782 som är målad på väv och som föreningen köpte för 3 kronor år 1935.

25813 bytes, Mjölnargården på Hembygdsgården

33342 bytes, Mjölnargårdens baksida på Hembygdsgården

 

  ALU-arbetare gjorde under 1995 iordning ett litet museum i en trösklada som kommer från Tronsjö. Där finns redskap som använts vid jordbruk, flottning, jakt och fiske.

Det äldsta bevarade föremålet finns i visthusboden från Solbergs torp, nämligen en handkvarn som består av två stora runda stenar. Hur gammal den är vet man inte exakt.

Den mesta aktiviteten nu för tiden på Hembygdsgården sker under sommarmånaderna. När det första officiella midsommarfirandet gick av stapeln år 1940 fanns ju inte Hembygdsgården ännu, men stången restes någonstans i närheten av Vasastenen.

Nu firas midsommar genom kransbindning i Tylla, sedan blir det ångbåtsparad och kransrodd till Hembygdsgården med kyrkbåten i spetsen. TV direktsände 1991 och kommer även att sända år 2001.

En annan stor och rätt ny begivenhet är Kolmilaveckan som brukar gå av stapeln under augusti. Som namnet anger så kolas en mila under ca en veckas tid och på kvällarna är det olika slag av underhållning, bl a "Schmittens sylta" som är ett flottarspel i tre akter.

53335 bytes, Tröskladan som är museum på Hembygdsgården
  Ett nytillskott från 2001 är en 100 år gammal eka som har använts som kyrkbåt förr i tiden.

Om du är intresserad av att veta mer om Hembygdsföreningen så ta kontakt med Pär Nilsson (se under Kontaktpersoner). Han säljer Hembygdsföreningens årsskrifter, kalendrar och Flottarboken till ett i mitt tycke mycket billigt pris.

 

12585 bytes, Hembygdsgården, 100-årig gammal kyrkeka
 

 

 
 

FÖRSAMLINGSHEMMET

32433 bytes, Torsångs Församlingshem
 

Till huvudsidan