Inmarschem till Hembygdsgården med "Reseledaren" i spetsen