TORSÅNG - NU

Torsång, ett "smultronställe" en dryg mil öster om Borlänge.

Om du kommer från Borlänge och åker mot Falun på rv 60 tar du av åt höger precis efter bron över Dalälven, det är skyltat. Kommer du däremot från Falun på rv 60 tar du av åt vänster vid Ornäs.

Gör ett besök vid Hembygdsgården, titta in i vår gamla kyrka, besök Motormuséet, Milanveckan, åk förbi under Runndagarna då smedjan är i gång, kom och fira midsommar på Hembygdsgården, baka ditt bröd i Bagarstugan i Tronsjö, ta dig en hästräka på kaféet eller en pizza på Höganäs eller ät din egen medhavda matsäck kanske nere på ångbåtsbryggan och njut av den fina naturen.

Torsångs kyrkoförsamling omfattar byarna Sunnanö, Nordanö, Viken, Tronsjö, Dalvik, Milsbo, Kårtylla, Räfstylla, Tylla, Tyllahagen, Tyllsnäs, Storsten, Ornäs, Tomnäs, Kyna, Norsbo, Hinsnoret och Liljesund.

Nuvarande bron över Lillälven byggdes 1932 och bron över Dalälven 1971. Den sistnämnde är i så pass dåligt skick att en ny bro kommer att byggas inom de närmaste åren, förmodligen bredvid den gamla, men det är inte bestämt ännu.

Den nya ångbåtsbryggan som ligger i Pilbo bredvid Motormuséet och Smedjan, blev klar och invigdes med pompa och ståt den 17 juni år 2000. Hembygdsföreningen serverade korv och kaffe som kokades över öppen eld i trädstubbar. Runn räknas som världens ångbåtstätaste sjösystem.

På hösten samma år sattes äntligen spaden i marken för att börja bygga den nya ishockeyplanen på idrottsplatsen.

I 1998 års kommunalval fick uppstickarpartiet FBB (Folkrörelsen för Borlänges Bästa) 21 stycken av torsångsbornas totala 1065 röster.

 

 
 

 

 
 
ÖVERSVÄMNINGAR

Översvämningar är torsångsborna rätt vana vid, och att källargolvet står under vatten i Torsångs Kafé minst en gång per år är mer regel än undantag. Men förhoppningsvis så ska det väl inte bli så illa som 1728 då det vid högmässan låg 18 båtar förtöjda vid vapenhusdörren eller 1764 då vattnet stod högt över golvet i både kyrkan och sakristian och besökare till Torsångs Kafé kunde ro ända fram till ytterdörren. Högvattenmärken finns inristade i kyrkogårdsmuren.

År 2000 drabbades Torsång av inte mindre än tre översvämningar. Nu är oron stor för risken att kyrkbyn blir underminerad och att ras kan komma att ske utefter älvstranden. Strandskyddande åtgärder behövs och det är bråttom. Förhoppningsvis händer det något positivt på det området snarast innan vägen rasar ner i älven, Torsångs Kafé välter över ända och kyrkan sjunker genom jorden ner till helt fel plats. Hela kyrkbyn är omfluten av vatten från alla håll och eroderingen pågår hela tiden.

 

22751 bytes, Torsångs Kyrkomur med högvattenmärken
 
TORSÅNG - FÖRR

De flesta har nog hört talas om bocken Kåre, han som återvände till sin ägare med rödockra i hornen. Om nu den sägnen är sann så kan det mycket möjligt vara så att det var en torsångsbo som upptäckte malmfyndigheten på Kopparberget. Under tidig medeltid var nämligen platsen där gruvan kom att ligga en fäbodplats som tillhörde torsångsbönderna.

Visste du förrestan att bl a Falun tillhörde Torsångs socken ända fram till 1544 och då var ju inte Borlänge ens påtänkt!

Att det har bedrivits flottning på många av Sveriges älvar är nog välbekant. Här, med Torsång som den viktigaste knutpunkten bedrevs organiserad flottning ända sedan 1600-talet och fram till 1971 då dalälvsflottningen slutade.

Sockenstämman beslöt hösten 1853 att bygga flottbroar både över Lillälven och Dalälven. Kostnadsförslaget för de båda broarna hamnade på 4591 riksdaler och 14 shilling banco, vilket motsvarar i dagens valuta ca 2054 kronor. Som vanligt vid kostnadsförslag så blev det dyrare. Slutsumman blev 6666 riksdaler. Undrar just vad slutsumman på den nya planerade bron över Dalälven kommer att bli, fast den är ju förstås ingen flottbro.

Nåväl, för att täcka kostnaderna för brobyggena så togs det ut en bropenning:

6 öre för en häst med vagn
3 öre för en lös häst
1 öre för en gående person
36 öre för broöppning
36 öre för lastbåt med flot.

Broarna var färdigbyggda 1860 men finns naturligtvis inte kvar längre, fast spår efter brofästena över Dalälven finns fortfarande.

Det finns fortfarande några få platser kvar i Dalarna där odlingslandskapet har samma struktur sedan medeltiden. Dit hör bl a Torsång och då speciellt områdena mellan Torsång och Söpnarby och mellan Torsång och Ornäs. Detta anses vara unikt.

Förmodligen är vissa delar av Torsångsvägen länets äldsta. Vägen är också den äldsta sockengränsen, nämligen mellan Torsång och Tuna.

Nyligen upptäcktes en stenåldersboplats på Uvberget. Den tros vara 7-8000 år gammal. Stenåldersfyndet som tidigare gjorts i Tyllahagen är ca 2000 år yngre. Detta innebär att när stora delar av Mälardalen var hav och inlandsisen fortfarande låg kvar i Norrland så bodde det folk i Torsång som då var ett kustområde.


Till huvudsidan

40419 bytes, 'Bordet' vid Torsångs Kafé