BILDER FRÅN FÖRR

Fotograf: Hans Per Persson, Kanngårdarna, Hedby, Djura

 


 

Torsångs skola före ombyggnaden 1919-20. Fotografiet taget ca 1900. Personerna på fotografiet är, från vänster, Valfrid Brander, eventuellt Gösta Brander, fru Brander, barnmorska, okänd person. Familjen Brander hade tjänstebostad på skolans övervåning.

 

13359 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Fotografiet är taget ca 1900 vid Lillälven. På motsatta stranden skymtar ångbåtsbryggan, den är numera flyttad ca 100 m i båtens riktning. Ångbåten Dagmar tillhörde de mindre båtarna och var troligen en nöjesbåt.

 

29317 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Torsångs kyrka med flottbro i förgrunden. Fotot taget från södra sidan av Dalälven, ca 1900. Byggnaderna är från vänster, affär (föreningen Ringen), efter 1904 kafé. Vita byggnaden är Folkskola och kommunalsal, byggdes om 1919-20. I bildens högra del skymtar Lillälvsbron, byggd 1860 och revs 1933 då den nya bron var färdig. I bildens mitt syns den gamla brovaktarstugan, närmast vattnet. Stugan bakom, med gaveln mot vattnet är Klockargården och den med långsidan häråt är poststationen.

 

11191 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Torsångs Kyrka med älven och flottbron. Fotot taget ca 1900.

 

18522 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Torsångs Kyrka och flottbron över Lillälven i förgrunden (lågvatten). Fotot taget ca 1903.

 

29097 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Klockargården i Torsång. Fotot taget ca 1900. Läraren och organisten Carl-Ludvig Thelin med hustrun Ida och sönerna John och Gustav. Hustrun Ida förestod Posten i Torsång några år. Thelin tillträdde tjänsten som lärare 1888 och avgick med pension 1924. Han var mycket omtyckt i bygden.

 

27842 bytes, Gammal bild från början av 1900
 

Torsångs Kyrka med flottbro i förgrunden. Fotot taget på Dalälvens södra sida vid Torsångs Kyrkby. I bildens högra del skymtar Lillälvsbron. Den gamla brostugan i bildens mitt skymtar fram. Stugan med gaveln är Klockargården och stugan med långsidan häråt är poststationen.


Till huvudsidan

 

29179 bytes, Gammal bild från början av 1900