Torsångs Kyrka med flottbro i förgrunden. Fotot taget på Dalälvens södra sida vid Torsångs Kyrkby. I bildens högra del skymtar Lillälvsbron. Den gamla brostugan i bildens mitt skymtar fram. Stugan med gaveln är Klockargården och stugan med långsidan häråt är poststationen.