Klockargården i Torsång. Fotot taget ca 1900. Läraren och organisten Carl-Ludvig Thelin med hustrun Ida och sönerna John och Gustav. Hustrun Ida förestod Posten i Torsång några år. Thelin tillträdde tjänsten som lärare 1888 och avgick med pension 1924. Han var mycket omtyckt i bygden.