Torsångs Kyrka och flottbron över Lillälven i förgrunden (lågvatten). Fotot taget ca 1903.