Torsångs kyrka med flottbro i förgrunden. Fotot taget från södra sidan av Dalälven, ca 1900. Byggnaderna är från vänster, affär (föreningen Ringen), efter 1904 kafé. Vita byggnaden är Folkskola och kommunalsal, byggdes om 1919-20. I bildens högra del skymtar Lillälvsbron, byggd 1860 och revs 1933 då den nya bron var färdig. I bildens mitt syns den gamla brovaktarstugan, närmast vattnet. Stugan bakom, med gaveln mot vattnet är Klockargården och den med långsidan häråt är poststationen.