Fotografiet är taget ca 1900 vid Lillälven. På motsatta stranden skymtar ångbåtsbryggan, den är numera flyttad ca 100 m i båtens riktning. Ångbåten Dagmar tillhörde de mindre båtarna och var troligen en nöjesbåt.