Varpning

Om du varpar själv så behöver du ha tillgång till en varpställning och en trådledare. Du behöver också veta hur breda de fyra sidorna är i varpställningen, vanligtvis 1 meter, för att kunna räkna ut från vilket hörnstag du ska börja.

Vanligtvis varpar man med 4 trådar åt gången. När du sätter garnrullarna i trådledaren så se till att trådarna löper åt samma håll på alla rullarna.

Knyt sen ihop de fyra trådarna och haka på dem över den övre vändpinnen som du satt i det hörnstaget där du räknat ut att du ska börja för att få rätt längd på varpen.

Låt trådarna ligga två och två på var sida om lillfingret och håll ihop alla fyra trådarna mellan tummen och pekfingret och snurra sen varpställningen medsols och för trådarna i spiral så många varv det behövs för din varplängd ner till skälbrädan som består av tre pinnar. Dessa fyra varptrådar kallas för ett lang.

 

Varpställning

Tråpdledare

 

Vid skälbrädan lägger du langet över den första pinnen och under de två andra. Sen snurrar du varpställningen motsols och lägger då langet över de två första pinnarna och under den sista och sen trådarna i varpens underkant till du kommer upp itll den övre vändpinnen, runt den och sen i varpens överkant när du snurrar ner mot skälbrädan igen.

 

Skälbräda
 

Fös ihop varpen med jämna mellanrum och se till att du har samma sträckning på varptrådarna hela tiden. Ta ingen längre paus och låt även den som började varpa slutföra hela varpen. När du behöver skarva en varptråd eller kontrollera hur många trådar du har varpat så fäst langet vid en av hörnstagen genom att dra upp langet mellan varpen och staget.

Hur du bär dig åt när du skarvar varptrådar kan du se på bilderna här intill.

För att räkna efter hur många trådar du varpat så för du in ett pekfinger på var sida om skälet, dvs där trådarna korsas mellan den första och andra pinnen på skälbrädan. Sen böjer du försiktigt ett pekfinger i taget så att ett lang faller av och räknar hur många lang du varpat. Har du varpat med 4 trådar så behöver du 50 lang för att få 200 varptrådar, dvs 50 x 4 trådar. När du varpat det antal trådar du behöver så knyter du ihop trådarna genom att lägga sista langets fyra trådar, två och två på var sida om antingen den övre eller undre vändpinnen och knyta ihop dem där.

 

Vävknut 1
Vävknut 2
Vävknut 3
Vävknut 4Vävknut 5
Vävknut 6
 

Sen ska du knyta om skälet och här är det jätteviktigt att trådarna hamnar på rätt sida. Använd gärna en bit mattrasa och börja med att lägga in den under de översta trådarna på vänstra sidan om skälet mellan första och andra skälpinnen. Dra den över varptrådarna och under igen. Sen för du mattrasan snett över skälet och lägger in den framifrån under de översta varptrådarna på andra sidan skälet, över trådarna och under igen. Sen knyter du ihop de båda ändarna hårt med en rosett.

Sen knyter du om både vid den övre och undre vändpinnen genom att föra in en bit mattvarp i öglan som bildats. Knyt även här ihop med en rosett.

 

Knyta om skälet

Omknytning

 

För att inte varpen ska trassla ihop sig så måste du även binda ihop den och det gör du genom att vira en bit mattvarp runt varpen två varv och knyta till hårt och sedan en rosett. Börja med den sidan som finns precis före där skälbrädan sitter och knyt ihop varje varpbit för sig. Sen gör du likadant på den motsatta sidan.

Sedan är det dags att "virka" av varpen. Nu gäller det att inte varpställningen börjar snurra av sig själv och varpen trillar av. Är ni fler så kan en hålla i varpställningen. Är du ensam så får du ta hjälp av ett knä för att hålla varpställningen stilla och varpen sträckt.

Du börjar med att försiktigt lossa den övre vändpinnen och hålla med vänster hand i öglan. Sen för du in höger hand i öglan och tar ett tag om hela varpen och drar den igenom så att en ny ögla bildas. Sen för du in vänster han i öglan och drag genom varpen och på det sättet "virkar" du av hela varpen tills du närmar dig den sista omknutningen innan skälet. Då bilder du ihop öglan med varpen stadit och sen kan du dra varpen av skälpinnarna. Det är jätteviktigt att du inte drar genom skälet.

Nu är du klar med varpningen och det är dags för förskedning.

 

Omknytninng av varp