Beräkning av varplängder

Om du bestämt dig för att väva två stycken trasmattor, 80 cm breda och 2 meter långa så kan en vävnota se ut så här:

Varp:

Dubbeltvinnad mattvarp 12/6.  1)

 

Inslag:

Mattrasor.  2)

 

Sked:

30/10 1 tråd i solv och 1 tråd i rör.  3)

 

Tygbredd:

80 cm.

 

Skedbredd:

80+2 cm = 246 trådar + 4 trådar till stadkanten = 250 trådar.  4)

 

Tyglängd:

2 mattor á 2 meter.
Fransar: 4 x 10 cm = 4 dm.
Efsingar + framknytning = 6 dm.  5)
Krympmån: 15 %.  6)

 

Varplängd:

4 + 0.4 + 0.6 + 15 % av 4 = 5.6 meter.

 

Varpvikt: 5.6 x 250 x 6
  1400 x 12     = 0.5 kg  7)

Förklaringar:

1) 12/6: 12 är garnnumret och 6 är trådigheten.
2) Man beräknar att det behövs ca 1.5 kg trasor per kvadratmeter matta.
3) 30/10 betyder 30 rör per 10 cm.
4) Trådantalet får man genom att ta antalet rör per dm gånger skedbredden. Att skedbredden är något större än tygbredden beror på att väven även drar ihop sig något på bredden under vävningen.
5) Efsingar och framknytning är slutet och början på varpen som behövs när man drar på väven men som man inte kan använda till att väva på.
6) 15 % krympmån beror på att varpen går upp och ner mellan inslagen.
7)

Varpvikten beräknas på följande sätt:

varplängd x trådantal x trådighet
     systemtal x garnnummer       = antal kilo varp.

Varp köps i spolar om 0.5 kg.