Solvnotor

Tre vanliga och rätt enkla vävsätt. Alla är solvade på samma sätt. Det är bara uppknytningen av tramporna som är olika.

Det röda fältet visar hur du solvar. Det gröna hur du binder upp tramporna och det blå fältet i vilken ordning du trampar när du väver.

 

 
 

Tuskaft

solvnota, tuskaft

 
 

 

Kypert, liksidig

Solvnota,  liksidig kypert

 
 

 

Panama

Solvnota, Panama