Pådragning av varpen

Innan själva pådragningen börjar så måste du lyfta bort både slagbommen och skaftstången där skaften med solven hänger. Ställ dem åt sidan.

Det första momentet vid pådragningen av väven till vävstolen är att du ska föra över trädningarna från käppen till bakbindningskäppen i vävstolen. Här är det mycket viktigt att du mäter så att bakbindningskäppen när den sitter fast i snörena, kommer parallellt med sträckbommen. Här brukar man få justera flera gånger innan det blir rätt. Lika viktigt är att varpen hamnar mitt i vävstolen och att varpen fördelas mellan snörena på bakbindningskäppen med samma avstånd som den sitter fast på garnbommen.

 

 
 

När varpen är fäst vid bakbindningskäppen så är det dags att flytta skälet till andra sidan av skeden. Det gör du på följande sätt. Först lossar du knutarna som skälstickorna är ihopbundna med. Nu måste du vara försiktig så att ingen av dem ramlar ur skälet. Den skälsticka som är närmast skeden reser du på högkant och för den mot skeden så att varptrådarna delar sig. På andra sidan skeden för du in en reservkäpp i skälet. Se noga till så att trådarna hamnar på rätt sida om reservkäppen. Sen tar du bort den skälsticka du rest på högkant.

Efter det ställer du den andra skälstickan på högkant och för den mot skeden och lägger in skälstickan du nyss tagit bort i skälet som bildats på andra sidan skeden. Sen tar du bort skälstickan du ställt på högkant och byter ut den mot reservkäppen och binder sen ihop de båda skälstickorna med varandra på samma sätt som när du förskedade.

 

Pådragning
 

Sen är det dags för själva pådragningen och då måste ni vara minst två personer som hjälps åt. En som håller i varpflätan och håller den sträckt och en som drar på. Den som håller i varpflätan kan antingen sitta framför eller bakom vävstolen. Lite beroende på hur lång varpflätan är. Sitter man bakom vävstolen, på golvet, så lägger man varpen först runt bröstbommer och sedan ner mot golvet bakom vävstolen. Den som håller i varpflätan får inte låta händerna glida utefter varpen utan ska hålla ett ordentligt tag om hela flätan och sen flytta handen varteftersom. Det är bra om du skakar varpen lite då och då så att varptrådarna lättare glider isär.

 

 
 

Den som sköter pådragningen, dvs rullar upp varpen på garnbommen, ska även se till att skälstickorna håller sig i närheten av sträckbommen, likaså förskeden som fördelar varpen på dess rätta bredd under pådagningen.

När bakbindningskäppen kommit ner till garnbommen och varpen ska börja rullas upp på garnbommen så måste man lägga in spröt mellan själva varpen och garnbommens snören för att varpen inte ska skadas och för att få ett jämnt underlag. Spröten läggs in med ungefär ett sprötbredds avstånd under hela första varvet. Sen kan man dra på varpen ca fem varv innan det blir dags för ett nytt sprötvarp. De läggs då in i mellanrummet mellan de förra spröten.

I stället för spröt så kan man också lägga in en kraftigare papp, t ex wellpapp.

På detta sätt rullar man upp varpen på garnbommen tills ca 1/2 meter återstår. Bind fast den närmsta skälstickan vid sträckbommen. Klipp isär varpen vid omknytningen och dra trådarna ur förskeden. Knyt ihop dem i små grupper med en löpande ögla.

Nu är pådragningen klar och nästa moment blir att solva.