Överbindning

På solvstången hänger två trissor som via nickepinnar håller upp skaften där solven sitter. För att få jämnvikt på det hela och bra skäl när man trampar så ska trissorna sitta från varje sida 1/4 in på solvstången. Beroende på hur långa nickepinnarna är så ska de fästas rakt ner på skaften.

Ett sätt att fästa nickepinnarna med skaften är att använda ett solvknippe på ca 5 solv. Fäst solvknippet först i skaftet genom att dra en liten bit av solven upp på baksidan av skaftet och sen trä den andera delen genom öglan. Vrid det sen ca 5 varv så solvknippet blir lite snott och fäst det sen i nickepinnens ena jack genom att dra solvknippet genom sin egen ögla för att få en ny ögla.

De närmaste nickepinnarnas yttre del fäster du i skaft 4, den inre delen med skaft 3. De bortersta nickepinnarnas yttre del fäster du i skaft 2 och dess inre del i skaft 1.

Har du en bred väv så ska du fördela solven mellan de olika bindningarna i skaften så att varptrådarna går rakt. Om du har en smal väv så kanske bindningarna hamnar utanför varpen.

När detta är klart så är du färdig med överbindningen och sen ska du underbinda, dvs knyta upp tramporna.

Överbindning