Uppfartsvägen sedd från huset och ut över sjön Runn.