Uppfartsvägen till huset, taget en vacker höstdag.