Huset sett från gårdsplanen. Sammannnfogningen av de två fotona kunde varit bättre.