Framknytning

Detta moment är snarlikt det du gjorde när du förde över trädningarna till bakbindningskäppen. Enda skillnaden är egentligen att du ska knyta fast varpen i stället för att lägga på öglor.

 

 
 

Framknytningskäppen sitter, precis som bakbindningskäppen, fast i snören men nu i tygbommen. Snörena ska gå över knäbommen och sen runt bröstbommen fram till skeden. Se till att snörena löper från samma håll när du satt i framknytningskäppen. Sen är det dags att mäta igen. Framknytningskäppen måste ligga parallellt med bröstbommen. Du ska också mäta så att varpen fördelas mellan snörena på framknytningskäppen med samma avstånd som de sitter fast på tygbommen.

 

 
 

Mät ut mitten på varpen och gör en framknut på var sida o mittensnöret om ett sådan finns, annars gör du en framknut mitt på framknytningskäppen som innehåller de varptrådar som ligger i mitten på varpen.

Knyt enligt de tre första bilderna.

Sen gör du en framknut av varptrådar längst till höger och sen en längst till vänster. Se till att du har samma sträckning på varpen.

Efter det knyter du fram varpen, varannan gång från höger och varannan gång från vänster sida från mitten räknat.

För att kontrollera att alla varptrådar är lika spända så för du handen lätt över varpen och knyter sen en råbandsknop över knutarna, enligt den fjärde bilden. Du kan även knyta råbandsknopen direkt när du framknyter men då måste du vara extra noga med att sträckningen av varpen är lika hård.

När du framknyter så ta inte för många varptrådar åt gången. Har du efter solvning och skedning knutit en löpande ögla som innehåller åtta trådar så låt dessa tillsammans bli en framknut. Lägg då de 4 vänstra över framknytningskäppen och de fyra till höger under framknytningskäppen när du gör framknuten.

Framknytningskäppen ska ha ett hål i varje sida. I högra hålet knyter du ett snöre (en bit mattvarp). Sen trär du snöret under de trådar som ligger under käppen och över de som ligger över käppen. Sen spänner du snöret så att alla trådarna ligger på samma plan och binder sen fast snöret i hålet på andra sidan framknytningskäppen. Skulle framknytningskäppen av någon anledning inte ha några hål så får du sätta ett häftstift på kortändarna och fästa snöret i dem.

Nu är framknytningen klar och det är dags för överbindning.

 

Framknut 1
Framknut 2
Framknut 3
Framknut 4