BYSTUGAN PÅ SUNNANÖ

På 1950-talet såldes byskolorna av kommunen till respektive byar. Öns Bystugeförening bildades den 19 februari 1950. Från början ägde de jordägande bönderna fastigheten med olika andelar. Sedan 1999 har alla familjer som är medlemmar i Öns Bystugeförening lika delar.

Där Bystugan står idag, på Ötäppan, fanns vid förra sekelskiftet en festplats som kallades Sveaborg.

Bystugan är ett omtyckt ställe att hyra för fester, både av öbor och andra.

 


Till huvudsidan

29283 bytes, Öns Bystuga

26433 bytes, Ett bord att rasta och äta vid

25914 bytes, Utegrillen vid Bystugan

45671 bytes, Bystugans baksida med altanen

Samling vid grillen