Prästen i Torsång, Björn Nordlund döpte tre snipor en vacker försommardag 2004 till Torsång 2, 3 och 4 med orden:

"Jag döper dig till Torsång 2, må lyckan vara med dig på de sju haven och särkilt i Dalälven och Runn med tillhörande sjösystem"