"Jag döper dig till Torsång 1" sa Peter Hultqvist på midsommaraftonens förmiddag 2003.