Lite finjustering behövs, annars fungerar hon bra. Båten kommer att döpas till "Torsång 1".