Skrovets utsida är behandlad med linolja och tjära och snipan är nu färdig för sjösättning. Bilden tagen den 15 maj 2003.