Det finns inte mycket utrymme över på sidorna när båden baxas ut.