Genom en nyligen upptagen dörr i ladugårdsväggen baxas snipan ut i det fria.