Bertil och Jan Erik passar in bord nummer sex.

Detta är bara ett halvt bord eftersom det inte når fram till varken för eller till akter.

Bordet är till för att få full höjd på mitten.