Femte bordet ditsatt. Nu är det full höjd i för- och akterspegeln.