När borden närmast kölen satts på plats vändes skrovet så att kölen vilade på golvet.