Här är hela basnings-anläggningen klar och i gång.

Den vedeldade pannmuren med vatten i och lock på. Slangen som leder ångan in i trälådan där bordet ligger.