Från höger: Torbjörn Bergström, Bengt Wickman, Kjell från Sollerön, Åke Stenberg och Jan Erik Lindström längst ut till vänster.